Abonēšana

Abonēšanas cena fiziskai personai 2017. gadam

1 mēn. – 4.50 EUR
2 mēn. – 9.00 EUR
3 mēn. – 13.50 EUR
4 mēn. – 18.00 EUR
5 mēn. – 22.50 EUR
6 mēn. – 27.00 EUR
7 mēn. – 31.50 EUR
8 mēn. – 36.00 EUR
9 mēn. – 40.50 EUR
10 mēn. – 45.00 EUR
11 mēn. – 49.50 EUR
12 mēn. – 54.00 EUR

 Abonēšanas cena juridiskai personai 2017. gadam

1 mēn. – 5.83 EUR
2 mēn. – 11.66 EUR
3 mēn. – 17.49 EUR
4 mēn. – 23.32 EUR
5 mēn. – 29.15 EUR
6 mēn. – 34.98 EUR
7 mēn. – 40.81 EUR
8 mēn. – 46.64 EUR
9 mēn. – 52.47 EUR
10 mēn. – 58.30 EUR
11 mēn. – 64.13 EUR
12 mēn. – 69.96 EUR