Reklāma

Reklāmas un sludinājumu

izcenojumi 2018. gadā

Laikraksts iznāk otrdienās un piektdienās. Vidējā tirāža – 1700 eksemplāru

Reklāmas izmēri laikraksta iekšējās lapās:
1 slejas platums 4,6 cm
2 slejas platums 9,7 cm
3 slejas platums 14,8 cm
4 slejas platums 19,9 cm
5 slejas platums 25,0 cm
maksimālais augstums 36,5 cm

Pamatizcenojums 0,71 EUR/cm2 + PVN
• politiskā 0,75 EUR/cm2 + PVN (atsevišķs cenrādis)
• kultūras un sporta pasākumiem (maksas) 0,50 EUR/cm2 + PVN
• nekomerciāli paziņojumi, apsveikumi 0,50 EUR/cm2 + PVN
• reklāmraksti 0,43 EUR/cm2 + PVN
• M/b Reklāma vai apsveikumi 1. lappusē 1,07 EUR/cm2 + PVN

• Krāsaina reklāma vai apsveikums (iepriekš saskaņojot):
Pirmajā lappusē 1,28 EUR/cm2 + PVN
Pēdējā lappusē 1,07 EUR/cm2 + PVN


Pamatizcenojumi sludinājumiem kopējā slejā:
• dažādiem paziņojumiem 0,46 EUR/vārds, bet ne mazāk kā 1,50 EUR
• “MZ” abonementiem 0,35 EUR/vārds, bet ne mazāk kā 1,50 EUR
• komerciāliem 0,60 EUR/vārds, bet ne mazāk kā 1,50 EUR
• nekrologiem 15 EUR

• līdzjūtības 8,25 EUR
+ dzejolis 2 rindiņas 0,15 EUR (8,70 EUR)
+ krustiņš vai dekoratīvs elements 1,50 EUR

• apsveikumi 8,25 EUR
+ dzejolis (rindiņa) 0,15 EUR (8,70 EUR)
+ dekoratīvais elements 1,50 EUR
+ foto 4,6 cm x 5 cm 2,85 EUR

• pateicības 0,30 EUR/vārds, bet ne mazāk kā 1,50 EUR


Reklāma ar atlaidēm(izņemot politisko reklāmu un reklāmas aģentūrām*):
atkārtojums vai liela izmēra
• 2 – 3 reizes – 5 %
• 4 – 5 reizes – 10 %
• 6 – 10 reizes – 15 %

* Reklāmas aģentūrām un pastāvīgajiem klientiem atlaides – saskaņā ar līgumu.
* Politiskajām reklāmām, rakstiem vai paziņojumiem atlaides netiek piemērotas.
Reklāmas un sludinājumi tiek publicēti to iesniegšanas rindas kārtībā, priekšroku dodot tiem, kuri reklāmu ir apmaksājuši.

Pēdējais reklāmas iesniegšanas laiks:
Otrdienas avīzei – pirmdien līdz pulksten 13
Piektdienas avīzei – ceturtdien līdz pulksten 13

Reklāmu iesniegt: “MZ” grāmatvedībā, tālrunis 643 07062,
pa faksu 643 81151, e – pastā: reklama@malienaszinas.lv

Rekvizīti:
SIA “MALIENAS ZIŅAS”
Pils iela 27,
Alūksne,
LV – 4301
Reģistrācijas Nr. LV 43203000248

Norēķinu konti:
SEB
LV79UNLA 0025004467129

AS Swedbank
LV92HABA0551037175745