Top “Malienas Ziņu” 90 gadu jubilejas izstāde

“Ar šo dienu “Malienas Ziņas” uzsāk savu gaitu un turpmāk iznāks reizi nedēļā pa ceturtdienām. Par savu mērķi jaunais laikraksts ir izvēlējies pilsonības vienošanu un stiprināšanu Malienā (…) Tās personas, kuras ir sevi saistījušas ar jauno pasākumu, ne uz mirkli nešaubās par panākumiem, jo viņas ir dziļi pārliecinātas, ka atradīs mīļus draugus katrā lauku sētā un pilsoņu dzīvokļos pilsētās…”

Tā 1925. gada 14. maijā pirmajā lappusē ziņoja jaunizveidotā laikraksta ”Malienas Ziņas” redakcija. Kopš tā brīža ir pagājuši 90 gadi, un arī pašreizējais laikraksta redakcijas kolektīvs nešaubās, ka tas noticis tikai un vienīgi pateicoties mīļu draugu (abonentu) uzticībai lauku sētās un pilsoņu dzīvokļos.

Deviņdesmit gadu pastāvēšanas laikā laikraksts ir bijis liecinieks dažādiem laikmetiem, kas atspoguļojas laikraksta lappusēs, no kurām šodien varam mācīties vēsturi. “Malienas Ziņas”, “Padomju Alūksne”, “Oktobra Karogs”, un atkal – “Malienas Ziņas” atklāj vietējo cilvēku dzīvi un notikumus, neskatoties uz to, kāds karogs plīvo pie redakcijas ēkas, taču pāri visam izdevums centies turēties pie pirmajā numurā izvirzītā principa – labu darīt savā apkārtnē. Laikraksts ir viens no ilggadējiem reģionālajā periodikā, nesot nu jau kultūrvēsturisku vērtību. Taču, cik zinām par pašu laikrakstu, redakciju un avīzes radīšanas procesu visos laikos un tikumos? ”Malienas Ziņām” ir bagāta vēsture, ko veidojušas ievērojamas radošas personības, kuru vārds izskanējis plašākā mērogā, ilggadēji darbinieki, kuriem redakcija kļuvusi par otrām mājām, un darbs laikrakstā – par neatņemamu sirdslietu. To, ieskicējot četrus vēsturiskos posmus informatīvā un vizuālā veidolā, sadarbībā ar Alūksnes muzeju un māksliniekiem Antru Lielmani un Ivaru Vecānu, mēģināsim stāstīt laikrakstam veltītā jubilejas izstādē 16. maijā pulksten 15.00 Alūksnes muzejā. Pašlaik notiek pēdējie priekšdarbi izstādes iekārtošanas procesā un tās atklāšanas pasākuma plānošanā.

Svarīgi, ka katru nozīmīgāko laikraksta pastāvēšanas gadskārtu “Malienas Ziņas” atzīmējušas kopā ar saviem lasītājiem. Sākot jau no 1930. gada, kad apriņķī izskanēja vērienīga Preses balle, noslēdzot ar “Malienas Ziņu” lasītājiem organizētajiem pasākumiem pēdējās piecgadēs – svētkiem pilsētā, atpūtas pasākumu Alūksnes pilsētas Tautas namā un izstādi “Kad laikraksts iznācis…” Alūksnes muzejā.

Šogad rūpīgi strādāts pie paliekošas vēsturiskas ekspozīcijas veidošanas, savukārt tās atklāšanā viesiem būs iespēja satikt redakcijas tagadējos un bijušos darbiniekus, klausīties laikrakstam veltītus teatralizētus lasījumus Alūksnes pilsētas Tautas nama U. Sedlenieka Tautas teātra “Slieksnis” izpildījumā un novadnieka, pazīstamā mūziķa Laura Amantova muzikālajos laikmetu akcentos. Vēsturē ļaus ielūkoties īsfilma par agrāko tipogrāfijas darbu Alūksnē, bet pašam iekļūt vēsturē – īpaša, laikraksta jubilejai veltīta foto siena.

Tādēļ man ir tas gods ar šīm rindām katru no Jums, lasītāj, ielūgt uz izstādes atklāšanas pasākumu, savukārt līdz tam brīdim – aicinu Jūs dalīties īsos vai garos stāstos par “Malienas Ziņām” un iesūtīt tos redakcijai. Kāda Jums bijusi sadarbība, saikne ar laikrakstu? Kas kopā paveikts? Kāda bijusi Jūsu pirmā intervija? Ko īpašu esat laikraksta slejās izlasījis, kādi kuriozi, tiekoties ar žurnālistiem vai laikraksta slejās gadījušies? Varbūt ir kādi īpaši vēlējumi svētkos, darbi, kas darāmi līdz simtgadei…? Brīva improvizācija! Gaidīsim! Rakstiet uz: malienaszinas@malienaszinas.lv, komentējiet laikraksta interneta lappusē www.malienaszinas.lv, sūtiet pa pastu uz redakciju Pils ielā 27, Alūksnē, LV-4301 vai atstājiet redakcijas pastkastē Pils ielā 27, 1. stāvā.

Sandra Apine, redaktore