Ar pozitīvu skatījumu

Lielos draugos ar drukāto vārdu “Malienas Ziņu” ārštata rakstītāja, apeniete Astra Binde sevi atminas esam jau no bērnības, jo agri sākusi lasīt un rakstīt, tādēļ arī nokļūšana laikraksta “Malienas Ziņas” rakstītāju pulkā veidojusies it kā nejauši, bet laikam jau – likumsakarīgi. ”Cik vien sevi atminos, ”Malienas Ziņas” (agrāk – “Oktobra Karogs”) allaž bijušas mūsu mājās, un laikam jau tas arī bija kā netiešs iedrošinājums rakstīt arī pašai,” pieļauj Astra Binde.

Pirmās publikācijas ar tolaik desmitgadīgās Astras Gailītes vārdu “Malienas Ziņās” dienasgaismu ieraudzījušas pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados – tās gan bijušas dzejas rindas par dabas tematiku. “Kaut arī latviešu valodas skolotāja Velta Galkina maniem pirmajiem gara darbiem bija pierakstījusi komentāru: “Drošu skatu vērties rītdienā un nedzīvot tikai fantāzijas pasaulē!”, viņa rosināja tos publicēt. Tomēr no pasaku pasaules zināmā mērā tā arī neesmu izkļuvusi,” smejas Astra Binde, kura allaž raudzījusies uz pasauli ar pozitīvu skatījumu, un tas izpaužas arī viņas publikācijās gan tolaik, gan tagad.

Astras tekstu veidošanas talants ievērots, un dzejoļiem sekojušas publikācijas par skolas aktivitātēm, vēlāk viņa ar laikraksta lasītājiem dalījusies savos kalnu pārgājienu iespaidos. “Vācot materiālus kursa darbam ģeogrāfijā par mūsu puses lielajiem laukakmeņiem, laikrakstā tika publicēts mans aicinājums atsaukties cilvēkus, kas kaut ko par šiem dabas objektiem zina, un tā ieguvu vērtīgu informāciju,” veiksmīgās sadarbības piemērus atminas A. Binde. Savukārt dabas aizsardzības jomā strādājot, raksti un fotogrāfijas par šo tematiku lasītājus sasniedza lappusē “Ziemeļvidzeme – Maliena mana”. Esam vienisprātis, ka tematiskās lappuses ir nozīmīgs izziņas avots arī mūsdienās, īpaši mūsu ārštata rakstītāja uzsver vides izglītības nozīmību, atzīstot, ka šai nozarei laikrakstā arī tagad vērīgi seko līdzi. Vēlāk jau Astras Bindes vārdu avīzītē regulāri lasījām zem Apes novada sporta notikumu reportāžām, kas pārauga nopietnā motokluba “Ape” pārstāvniecībā, kļūstot par tā neoficiālu preses sekretāri. “ Motokrosa tēmā nu jau esmu tik dziļi, ka Mairis Levans jau rēķinās ar to, ka vienmēr palīdzēšu reklamēt Apes novada lielāko pasākumu,” smejas motokluba pārstāve. Un patiesi – tik dzīvas reportāžas no Apes trases var saņemt tikai no Astras! Protams, ar masu medijiem viņa dalās arī ar Apes novada tūrisma aktualitātēm, kas pašai kā tūrisma informācijas centra speciālistei ir pirmajai zināmas. “Vislabprātāk rakstu tieši pozitīvās ziņas, negatīvu lietu pētījumi nav mans aicinājums. Negāciju jau tā pietiek, tādēļ man patīk iznest pasaulē labo. Pie cilvēkiem eju ar smaidu,” saka A. Binde. Pašai vislielākais gandarījums bijis par publikācijām, kas vēlāk tikušas izmantotas īpašos dzīves gadījumos. “Ja, piemēram, manu stāstu par kādu personību lasa viņa pēdējā gaitā, tad saprotu, ka ir izdevies par viņu pateikt īstos vārdus. Tas savā ziņā ir kā piemineklis cilvēkam,” vērtē A. Binde.

Astra uzsver, ka arī “Malienas Ziņas” ir kā cilvēku un notikumu iemūžinātājs un nozīmīgs vēstures rakstītājs. “Es krāju avīžu izgriezumus – iekrājušās pamatīgas kaudzes, kas prasīties prasās pēc sistematizēšanas. Kolekcionēju stāstus par vietām un cilvēkiem, kas man šķiet nozīmīgi, un interesanti, ka senāku rakstu pārlasīšana bieži vien rāda tagadējās lietas pavisam citādā gaismā,” atklāj A. Binde. Mūsu ārštata rakstītāja ir pārliecināta, ka vienmēr būs cilvēki, kam ir tuvs drukātais vārds. “Var tikai apbrīnot “Malienas Ziņas” par to, kā tās pratušas pastāvēt cauri visiem laikmetiem un krīzēm tā, ka vienmēr katrs laikrakstā var atrast kaut ko sev noderīgu un interesantu,” vērtē Astra Binde. Viņa piekrīt, ka saturu veiksmīgi dažādo arī ārštatnieki, un piemin arī citus novadniekus, kuru vārdus lasām laikraksta lappusēs. “Ar lielu prieku un interesi lasu laikraksta žurnālistu veikumu, no tā var daudz mācīties un aizgūt arī savam darbam. Kā veidot aprakstus, uztveramus teikumus, piesaistošus virsrakstus,” atklāj A. Binde. Jautāta, kā pati pilnveidojusi un attīstījusi savu rakstītprasmi, vai tas ir talants vai augstskolas grāds, Astra smejas: “Nē, tas laikam nāk “no iekšām”. To nosaka katra cilvēka individualitāte, tas atkarīgs no autora dzīves pieredzes, skatījuma, katra vērtību sistēmas. Katra tikšanās bagātina, katra klātbūtne iedvesmo, un tad jau vārdi atrodas paši. Vislielākā iedvesma ir tad, ja jūti, ka tavs rakstītais vārds ir kādam vajadzīgs,” saka A. Binde, cerot uz veiksmīgu kopdarbu arī turpmāk. “Arvien jaunas sadarbības iespējas parādās pašas, atliek vienīgi tās ieraudzīt un izmantot,” tā Astra Binde, kā vienu no tām saskatot vides tematiku. Lai notiek!

Sandra Apine