Palīdz jauniešiem iepazīt žurnālistikas pasauli

Jau vairāk nekā divus gadus laikraksta “Malienas Ziņas” paspārnē iznāk Alūksnes pilsētas sākumskolas pielikums “Skolā pie kastaņkokiem”. Tā veidošanu uzņēmusies skolotāja Eva Kliesta, taču savu artavu pielikuma tapšanā sniedz daudzi citi – sākot ar skolēniem un skolotājiem līdz pat izglītības iestādes vadībai.

Ideja par pašiem sava pielikuma veidošanu Alūksnes pilsētas sākumskolā briedusi vairākus gadus, līdz beidzot realizējās 2012. gada pavasarī. Sākotnēji “Skolā pie kastaņkokiem” tika veidots kā atvērums, bet jau nākamajā reizē pie lasītājiem ceļoja kā pielikums četru lappušu apmērā.

Jautāta par nosaukuma izvēli, Alūksnes pilsētas sākumskolas skolotāja Eva Kliesta atklāj, ka to domājuši paši bērni. “Izsludinājām konkursu, kurā tika piedāvāts daudz dažādu ideju. Priekšroku nolēmām dot Madaras Grigores izdomātajam “Skolā pie kastaņkokiem”, kas likās visatbilstošākais,” viņa stāsta. “Kastaņkoki ir mūsu skolas simbols. Katrs mācību gads iesākas ar kastaņu meklēšanu rudeņos, bet beidzas ar kastaņu svecēm pavasaros. Kastanītis redzams mūsu skolas emblēmā un karogā.” Likumsakarīga bijusi arī E. Kliestas iesaistīšanās pielikuma veidošanā. Jau vairākus gadus viņa kopā ar Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotekāri Māru Vimbu veido skolas sienas avīzi.

Tās materiāli top ar jauno žurnālistu palīdzību: 4. – 6. klases skolēniem, kas E. Kliestas vadībā iepazīst žurnālistikas pasauli. Lai arī gados jauni, skolēni ļoti atbildīgi izturas pret sev uzticētajiem pienākumiem. Reizi divās nedēļās vai biežāk visi sanāk kopā, lai pārrunātu jau notikušos pasākumus un vēl gaidāmos. Ar savām idejām neskopojas citi skolotāji, bet gala redzējums tiek saskaņots ar izglītības iestādes vadību. Katrs uzņemas kāda materiāla veidošanu, vienojoties par rakstu nodošanas termiņiem. Pēc materiālu pabeigšanas tie tiek pārskatīti, nepieciešamības gadījumā precizējot, papildinot vai labojot uzrakstīto.

Tikai pēc tam tie parādās skolas sienas avīzē vai pielikuma lappusēs. Stāstot par pielikuma veidošanu, E. Kliesta uzsver, ka tā saturu diktē pati skolas dzīve. Izvēloties materiālus, tiek domāts par daudzveidību, akcentu liekot uz pozitīvajām lietām. “Cenšos, lai avīze atspoguļotu to, kas skolā aktuāls, un tur būtu materiāli par visām klašu grupām,” atklāj pielikuma veidotāja. Par vienu no interesantākajiem projektiem uzskatāma skolēnu veidotu interviju sērija ar skolotājiem un skolas darbiniekiem. “Mūsu mērķis bija palīdzēt skolēniem ieraudzīt, ka arī viņi kādreiz gājuši skolā, brīvajā laikā aizraujas ar dažādiem vaļaspriekiem, uzklausīt viņu pārdomas,” norāda E. Kliesta.

Tiesa, grūtākais pielikuma veidošanā ir nevis pašu materiālu sagatavošana, bet gan to atlase. Nereti gadās, ka labu rakstu ir daudz, bet ierobežotā apjoma dēļ daļu nākas atstāt aiz strīpas. “Tāpat dažreiz gribētos ievietot vairāk fotogrāfiju, parādīt vairāk bērnu,” neslēpj E. Kliesta. Tādā ziņā vislielākais gandarījums ir par tiem pielikumiem, kuros izdevies ievērot materiālu daudzveidību un pievienot vēlamo ilustratīvo materiālu. “Zinu pēc sevis, ka mūsdienās cilvēkiem nav laika lasīt, jo informācijas ir ļoti daudz. Tādā ziņā ir svarīgi, lai raksti nebūtu gari, bet būtiski un tiem klāt būtu saistošs vizuālais materiāls. Tas informācija ir trāpīgāka un sasniedz savu mērķi,” viņa spriež.

Veidojot pielikumus, neizpaliek lasītāju atsauksmes. Galvenokārt, tie ir kolēģi, paši skolēni un viņu vecāki, kas neskopojas ar atzinīgiem vārdiem. “Kritiku viņi parasti patur pie sevis,” nosmejas E. Kliesta. Visi ir vienisprātis, ka, pateicoties pielikumam, par Alūksnes pilsētas sākumskolu informācijas kļuvis vairāk un tā ir daudzpusīgāka. “Tādā ziņā varu teikt tikai paldies par mums doto iespēju,” saka pielikuma veidotāja. “Arī pašiem skolēniem ir prieks, redzot sevi kā autoru laikraksta lappusēs.” Lai arī darbs ar tekstiem prasa daudz laika, vienlaikus tas atnes gandarījumu par paveikto, mudinot turpināt iesākto.

Patīkami ir ik reizi iegriezties laikraksta “Malienas Ziņas” redakcijā, kur noslēdzas pielikuma veidošana. “Sagaidot apaļo jubileju, es jums vēlētu saglabāt tās labās tradīcijas, kas nāk no pagātnes, nepazaudēt mieru un korekto attieksmi, kas šim laikrakstam ir raksturīgs, godam nest un spilgti parādīt malēnisko garu, tajā pašā laikā neaizmirstot par radošo jaunradi gan laikraksta saturā, gan vizuālajā noformējumā. Lai gan “Malienas Ziņās” parādās diezgan daudz labu ziņu, gribētos vēlēt, lai iesāktais kurss tiktu turpināts un priecīgo ziņu būtu vēl vairāk. Vienkārši dažiem ir tendence peldēt negatīvās informācijas jūrā, bet tā jau pie nekā laba nevar nonākt,” vēl E. Kliesta.

Ilze Bogdanova