Būsim kopā arī nākamgad!

Rīt sāksies parakstīšanās uz preses izdevumiem nākamajam – 2015. gadam, kas ir jauns atskaites punkts arī mums, laikraksta “Malienas Ziņas” veidotājiem. Laikā, kad arvien noturīgākas pozīcijas informatīvajā telpā ieņem elektroniskie mediji un sociālie tīkli, mums, reģionālajai avīzei, kas stāsta par notikumiem Alūksnes un Apes novadā, jāatrod savs ceļš, kā ieinteresēt lasītājus, un veids, kā dinamiskāk un saistošāk uzrunāt viņus un stāstīt par aktualitātēm un notikumiem abos novados.

2015. gadā “Malienas Ziņas” svinēs savu 90. jubileju, tādēļ mums, laikraksta veidotājiem, tas būs īpašs. Iespējams, vien retais ir aizdomājies, ka “Malienas Ziņas” ir viens no ilglaicīgākajiem uzņēmumiem Alūksnes un Apes novados.

Deviņas desmitgades esam bijuši aculiecinieki dzīvei pierobežā trīs valstu – Latvijas, Igaunijas un Krievijas – krustpunktā. Laikrakstā spēkus žurnālistikā izmēģinājuši nu jau savu vietu Latvijas mērogā iekarojuši žurnālisti. Ar “Malienas Ziņu” vārdu saistītas daudzas spilgtas un spēcīgas personības, kas publicējušās laikraksta lappusēs un ietekmējušas tā attīstību. Gadu gaitā esam atbalstījuši jauno literātu centienus, palīdzējuši kopt vietējās tradīcijas, veicinājuši lokālpatriotismu, parādot – mums ir, ar ko lepoties! Kaut arī dažādos laika posmos iznācis ar dažādiem nosaukumiem, laikraksts “Malienas Ziņas” vienmēr ir bijis laika liecinieks. Tādēļ, sagaidot tā 90. dzimšanas dienu, pārlaposim “Malienas Ziņas”, lai atsauktu atmiņā, kā laika ritējums atbalsojies laikraksta lappusēs. Par kādreiz rakstīto, īstenotām un neīstenotām iecerēm, par kurām tapušas publikācijas avīzē, aicināsim dalīties pārdomās kādreizējos laikraksta darbiniekus, ārštata autorus un sadarbības partnerus.

Atceroties vēsturi, neaizmirsīsim par tagadni. Arī nākamajā gadā “Malienas Ziņas” sekos līdzi Alūksnes un Apes novados notiekošajam, aktualitātēm valsts mērogā un to ietekmei uz mums, Latvijas pierobežā dzīvojošajiem. Turpinot aizsāktās rubrikas, ieklausīsimies lasītāju viedokļos un rosināsim uz diskusiju par sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem. Īpašu vietu atvēlēsim cilvēkiem mums līdzās, veidojot aprakstus gan par Alūksnes un Apes novada ļaudīm, gan populārām personībām, kuru saknes meklējamas abos novados. Arī nākamgad ielūkosimies lauku cilvēku dzīves ikdienā, veidojot tematisko atvērumu “Viena diena pagastā”. Turpināsim rubriku “Vārds deputātam”, kurā atspoguļosim Alūksnes un Apes novada deputātu vērtējumu par šajā sasaukumā jau paveikto un redzējumu par novadu tālāko attīstību.

Pārmaiņas nākamajā gadā skars laikraksta pielikumus. “Izklaides un Atpūtas” cienītāji prātu varēs asināt biežāk – reizi nedēļā – piektdienās, kad tiks veidota tematiskā lappuse ar tādu pašu nosaukumu, piedāvājot dažādu žanru mīklas un atjautības uzdevumus. Arī abu novadu senioru aktivitātes turpmāk vairs netiks atspoguļotas pielikumā “Senioru Vēstis”, bet kārtējā mēneša laikā, tādējādi ātrāk un operatīvāk sniedzot informāciju par tām. Turpinot aizsākto veiksmīgo sadarbību ar Alūksnes skolām, veicinot bērnos vēlmi rakstīt un varbūt nākotnē kļūt par reģionālajiem žurnālistiem, taps tematiskie atvērumi “Skolā pie Jāņkalniņa”, “Skolā pie kastaņkokiem” un “Skolā Kanaviņu kalnā”.

Lai plašāk un daudzveidīgāk atspoguļotu aktualitātes dažādās nozarēs, turpināsim veidot tradicionālās tematiskās lappuses. Laikraksta saturu vienmēr bagātinājušas arī ārštata autoru publikācijas, tādēļ ceram uz radošu sadarbību nākamajā gadā.

Jāuzsver, ka “Malienas Ziņas” ir spējušas pastāvēt, pateicoties tikai jūsu, cienījamie lasītāji, reklāmdevēji un sadarbības partneri, finansiālajam atbalstam. Uzņēmums nesaņem valsts, koncernu vai kādas citas dotācijas, mums jāiztiek pašu spēkiem.

Paldies visiem, kas bijuši kopā ar mums līdz šim, un ar prieku sagaidīsim jaunpienācējus laikraksta “Malienas Ziņas” abonentu pulkā! Mēs necentīsimies jūs pievilināt ar dārgām dāvanām, bet laikraksta lappusēs teiksim paldies katram, kas izvēlēsies būt kopā ar mums. Jā, mums ir, ar ko lepoties šajos gandrīz 90 gados, tomēr lielākais lepnums esat jūs, lasītāji. Tikai pateicoties jums “Malienas Ziņas” turpina mērot ceļu uz jūsu pastkastītēm, augot, mainoties un dzīvojot līdzi gan ikdienas likstām, gan dzīves skaistākajiem mirkļiem.

Dace Plaude, laikraksta “Malienas Ziņas” redaktore