Laikraksts palīdz orientēties vietējās dzīves norisēs

Kādreizējais Veclaicenes pamatskolas direktors Ēvalds Vanags laikrakstu “Malienas Ziņas” (pirms tam – “Oktobra Karogs”) lasa jau vismaz četrus gadu desmitus – kopš tā laika, kad Alūksnes rajons atdalījās no Gulbenes rajona un viņš sāka strādāt Veclaicenes skolā. Visus turpmākos gadus Ē. Vanags bijis cītīgs laikraksta lasītājs, abonējot to un gūstot ieskatu vietējās dzīves norisēs.

Novembris ir Latvijas valsts svētku mēnesis, un Ē. Vanags atceras Atmodas gadus, kad laikraksts jau ar pirmajām dienām kļuva par aktīvu Atmodas notikumu atbalstītāju un dokumentētāju. Viņš vērtē, ka tas joprojām dod nozīmīgu ieguldījumu patriotiskajā audzināšanā.

“Lasot “Malienas Ziņas”, man ir interesanti uzzināt par visu, kas notiek Alūksnes novadā. Ļoti labi, ka rakstāt arī par Apes novadu, jo esam ar to vēsturiski saistīti. Simpatizē, ka “Malienas Ziņu” žurnālistēm ir labvēlīga attieksme pret to, ko viņas raksta. Protams, ir interesanti palasīt, kādas nebūšanas vai nelaimes notikušas, bet tas nedrīkstētu ņemt virsroku. Pietiek jau, ka ziņās televīzijā tik daudz stāsta par slikto,” saka Ē. Vanags.

Vairākus gadus viņš ar ģimeni dzīvo Alūksnē, bet vēl aizvien ar laikraksta starpniecību seko notikumiem Veclaicenes un Jaunlaicenes pagastos, lasa par skolu dzīvi, par kādreizējiem kolēģiem – skolotājiem, skolu direktoriem, un protams, arī par saviem bijušajiem audzēkņiem – Veclaicenes pamatskolas absolventiem un viņu tālākajām gaitām.

“Ir labi, ka daudz rakstāt par pašvaldības darbu. Tas palīdz uzturēt tās saikni ar vietējiem iedzīvotājiem. “Viedokļu krustpunktos” parādās dažāds skatījums gan uz abos novados, gan valstī notiekošo. Vienmēr izlasu par notikumiem pagastos – skolās, muzejos, bibliotēkās,” teic Ē. Vanags.

Atzinīgi viņš vērtē laikraksta pielikumus, kas veltīti izglītībai – “Skolā pie Jāņkalniņa”, “Skolā pie kastaņkokiem”. ““Senioru Vēstīs” uzzinu, kā klājas mana gadagājuma cilvēkiem, ko viņi domā, kā jūtas. “Izklaidi un Atpūtu” ir iecienījusi mana dzīvesbiedre, kurai patīk minēt krustvārdu mīklas. Dažas ir ļoti sarežģītas, bet, ja visas mīklas būs viegli atminamas, arī nebūs interesanti,” domā Ē. Vanags.

Īpaši gaidīta Vanagu ģimenē ir “Malienas Ziņu” literārā lappuse “Ezerlāse”, kurā bieži lasāmi meitas Antras dzejoļi. Iecienīti ir arī “Ķēķa stāsti”, un mājās izmēģināta ne viena vien recepte, kas publicēta šajā rubrikā. Tā kā Vanaga kungs vasarās dodas makšķerēt, tad allaž ar interesi tiekot izlasīti raksti par makšķerēšanas sacensībām, izpētīts publicētais copes kalendārs, lai salīdzinātu – ķersies vai neķersies? Patīkot lasīt ceļojumu aprakstus. Uzmanību allaž piesaistot “Dienas foto”, kas, pēc Ē. Vanaga domām, ir labs veids, kā akcentēt kādu vietējās dzīves aktualitāti, tāpat kā ieskats tviterī.

Kā vērtīgu informācijas avotu Ē. Vanags min “Malienas Ziņu” afišu, kur pārskatāmā un koncentrētā veidā var uzzināt par gaidāmajiem kultūras pasākumiem – koncertiem, teātru izrādēm, izstādēm Alūksnes un Apes novada kultūras iestādēs.

“Laikraksts ir apjomīgs. Lai aizpildītu 16 lappuses katrā numurā divreiz nedēļā, ir jāiegulda liels darbs. Apbrīnojami, ka tik neliels kolektīvs to spēj. Jūsu žurnālistes tik daudz raksta. Pie tam par katru uzrakstīto vārdu ir jāatbild. Lai arī turpmāk izdodas vairāk rakstīt par labo!” vēl Ē. Vanags.

Dace Plaude