Latvieši uzticas zināmām lietām

Laikrakstu “Malienas Ziņas” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs abonē un lasa kopš tā pastāvēšanas – tā ir organizācijas ikdienas nepieciešamība un rituāls. “Uzticību laikrakstam sekmē žurnālistu pieredze un objektivitāte. Labprāt sadarbojamies, jo jūtamies droši, ka mūs sapratīs pareizi un reizēm pat no pusvārda,” vērtē Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe.

“Pirmkārt, laikraksts ir nepieciešams, lai popularizētu centra darbību, kas savukārt bērnus un jauniešus rosina saturīgai laika pavadīšanai. Otrkārt, “Malienas Ziņas” rūpīgi atspoguļo organizācijas iesaistīšanos dažādos projektos. Mēs priecājamies, ka esam nopelnījuši ievērību, jo, piemēram, Rīgas vai citu lielpilsētu jaunatnes organizācijas ne vienmēr var ar to rēķināties. Treškārt, jauniešu centram ir svarīgi iekļūt Alūksnes un Apes novadu un to pagastu informācijas apritē, lai meklētu un atrastu jaunus sadarbības partnerus un iespējas uzrunāt jauniešus, un laikraksts, kas sevi pozicionē kā abu novadu izdevums, mums to nodrošina,” abonēšanas ieguvumus uzskaita E. Aizupe. Iestādes vadītāja pārliecinājusies, ka ar laikraksta starpniecību ABJC var uzrunāt galvenokārt vidējo paaudzi – bērnu un jauniešu vecākus, kas savukārt vajadzīgo informāciju nodod tālāk savām atvasēm. “Jaunāko klašu skolēnu ārpusklases aktivitātes organizē vecāki, tādēļ mums jāvēršas pie viņiem, un ar “Malienas Ziņu” palīdzību mums tas izdodas,” uzteic E. Aizupe. Jautāta par jaunākās paaudzes un drukātās preses attiecībām, iestādes vadītāja ir reāliste – tās neesot noturīgas, taču ABJC jaunieši tomēr interesējoties par jaunākajām ziņām ne tikai internetā. “Jaunieši ieskatās avīzē tad, ja atrod tajā ziņas par pasākumiem, kuros viņi iesaistījušies, un īpaši priecājas, ja publicētas fotogrāfijas, kurās redzami paši, draugi vai skolasbiedri,” jaunās paaudzes interesi par drukāto presi raksturo E. Aizupe un iesaka šo auditoriju piesaistīt ar sociālo tīklu palīdzību, līdzīgi kā to praktizē ABJC. Par veiksmīgu soli ceļā uz jaunās paaudzes iekarošanu viņa atzīst pieejamo iespēju iegādāties laikraksta elektronisko versiju. Taču arī abonētajai ir plaša auditorija – jaunākais laikraksta numurs allaž tiek nolikts ABJC administrācijas telpās, kur to rūpīgi izšķirsta administrācijas kolektīvs, pulciņu skolotāji un audzēkņu vecāki.

“Mēs novērtējam rakstus ar saturu – nevis tikai “kas, kur, kad”, bet arī “kāpēc”, proti, daudzpusīgus viedokļus, atsauksmes, komentārus, kas publikāciju padara objektīvu, tādēļ “Malienas Ziņas” mums ir svarīgs informācijas ieguves avots,” norāda E. Aizupe. Laikraksts, viņasprāt, pelnījis atzinību jau ar to vien, ka noturējies tik daudzus gadu desmitus un joprojām iznāk divas reizes nedēļā pietiekami lielā apjomā. “Avīze ir bieza, tajā ir, ko lasīt. Jūsu vērtība ir arī pielikumi konkrētām mērķgrupām – “Senioru Vēstis”, “Skola pie Jāņkalniņa”, “Skola pie Kastaņkokiem”, erudītiem,” vērtē E. Aizupe. Arī viņa sevi sauc par ilggadēju laikraksta lasītāju, uzsverot, ka “Malienas Ziņas” ir viena no noturīgākajām ģimeņu tradīcijām Alūksnē. “Latviešiem ir raksturīgi uzticēties zināmām lietām. Daudziem alūksniešiem un novada ļaudīm šis uzticības zīmols ir “Malienas Ziņas”,” saka E. Aizupe un atminas arī savu pirmo saskarsmi ar laikrakstu – viņas mamma Ida Aizupe ar pseidonīmu Vīgrieze izdevumā darbojusies kā ārštata korespondente un pirmās lasītās rindas bijušas mammas rakstītās. Laikraksta lasīšana Evai Aizupei ir īpašs brīvdienu rītu rituāls, no kā būtu grūti atteikties.

Sandra Apine