Tiksimies laikraksta lappusēs arī nākamgad!

Dace Plaude, laikraksta “Malienas Ziņas” redaktore

   Ir sākusies parakstīšanās uz preses izdevumiem nākamajam – 2014. gadam. Arī mēs, laikraksta “Malienas Ziņas” veidotāji,  atskatāmies uz  paveikto un  stāstām par iecerēm.
Lasītāji ir novērtējuši, ka šogad saturiski un vizuāli citādāk tiek veidota  laikraksta otrā un trešā lappuse. Otrdienas laikraksta numurā, atsaucoties uz aktualitātēm gan valstī, gan Alūksnes un Apes novados, piedāvājam rubrikas “Atsaucoties uz publicēto”, “Nedēļa +/-”, “Ko raksta citi”, “Dienas foto”, bet piektdienās – “Redzējums”, “Viedokļu krustpunktos”,
“Malienas Ziņas” jautā” un “Ekspresintervija”, “Malienas Ziņu” e – pastā”. Nākamajā gadā turpināsim šīs lasītāju iecienītās rubrikas un piedāvāsim arī jaunas.
Šis bija pašvaldību vēlēšanu gads, tādēļ tematiskajos atvērumos un pielikumos iztaujājām  iepriekšējā sasaukuma deputātus un iepazīstinājām ar kandidātu sarakstiem un to līderiem. Daudzpusīgi tika atspoguļota arī vēlēšanu norise. Šogad notika XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki, stāstījām par gatavošanos tiem, un kā svētki atbalsojās mūsu pusē. Laikraksta reportieri bija klāt nozīmīgākajos abu novadu, to pilsētu un pagastu notikumos, atspoguļojot kultūras, izglītības,  sporta un sabiedriskās dzīves aktualitātes.

Nākamajā  gadā Latviju gaida lielas pārmaiņas, jo nacionālo valūtu – latu – nomainīs eiro. Par to, kā šīs pārmaiņas vērtē Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāji, būs arī mūsu stāsti.
2014. gadā notiks 12. Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas un šo notikumu atbalsis lasītāji jutīs arī “Malienas Ziņu” lappusēs.  Apsolām, ka visu notikumu centrā allaž būs
cilvēks. Tāpēc esam iecerējuši, iepazīstinot ar šogad ievēlētajiem pašvaldību deputātiem, veidot deputātu portretu galeriju, izklāstot viņu redzējumu abu novadu attīstībā. Stāstīsim par
cilvēkiem  mums līdzās – vai tas būtu zemnieks pierobežā, uzņēmējs mazpilsētā vai kādā pagastā, jaunais speciālists, kas pēc studijām uzsācis darba gaitas dzimtajā pusē, ģimene, kas pēc ārzemēs pavadītajiem gadiem izvēlējusies atgriezties Latvijā, kāda populāra personība, kuras saknes meklējamas mūsu novadā – mums un lasītājiem ir svarīgi apzināties, ar kādām domām, izjūtām dzīvojam šajā laikā.

Arī nākamajā gadā lasītāji saņems tradicionālos un iecienītos pielikumus “Izklaidei un Atpūtai” un “Senioru Vēstis”. Turpinot veiksmīgo sadarbību ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un Alūksnes pilsētas sākumskolu, atbalstot un veicinot bērnos un jauniešos vēlmi rakstīt, tiks veidoti pielikumi “Skolā pie Jāņkalniņa” un “Skolā pie kastaņkokiem”. Paplašinot tēmu loku, veidosim tematiskās lappuses “Rūpēs par veselību” un “Mājai un dārzam”. Ceram, ka jaunus talantus atklās literārā lappuse “Ezerlāse”, ko sadarbībā ar abu novadu literātiem veido dzejniece Kornēlija Apškrūma.
2015. gadā “Malienas Ziņām” apritēs 90. Šo nozīmīgo notikumu sāksim akcentēt ar nākamā gada maiju, gan pāršķirstot laikraksta lappuses no iepriekšējiem gadu desmitiem, gan arī intervējot kādreizējos redakcijas darbiniekus, ārštata autorus un sadarbības partnerus. Atcerēsimies, ka mūsu laikraksts allaž ir bijis izziņas avots, veidojot atskatus par nozīmīgiem notikumiem ne tikai Alūksnes un Apes novadā, bet arī valstī.
Ir svarīgi, lai mēs tiktos biežāk. Tāpēc arī nākamgad laikraksts iznāks divas reizes nedēļā – otrdienās un piektdienās 16 lappušu apjomā, tāpat kā līdz šim piedāvājot daudzveidīgu informāciju par vietējās dzīves aktualitātēm. Esam pateicīgi visiem  lasītājiem, kuri no plašā preses izdevumu klāsta izvēlējušies mūsu laikrakstu, abonē to vai iegādājas kādā no tirdzniecības vietām.
Būsim gandarīti, ja “Malienas Ziņas” arī nākamgad būs jūsu pastkastītēs.

Uz tikšanos laikraksta lappusēs arī 2014. gadā!