Liepājniece Regīna Sapule priekšroku dod “Malienas Ziņām”

Rudens ir ne tikai ražas novākšanas laiks, bet arī izvērtēšanas brīdis, kad jāizlemj, kurus preses izdevumus nākamgad vēlas ieraudzīt savā pastkastē.

Liepājniece Regīna Sapule neslēpj, ka šajos laika ap-stākļos nākas nopietni izvērtēt, cik lielu finansējumu ģimene preses abonēšanai var atļauties. Agrā rudenī viņa ar ģimeni apmeklēja vīra dzimto pusi, Malienas pagasta Ērmaņu muižu, un neslēpa, ka apmeklējums uzjundījis sāpīgas atmiņas. Par tām viņa dalījās arī ar “Malienas Ziņām”.

Tomēr galvenā saruna mums bija par preses izdevumiem, to izvēli un izskanēja vērtīgi padomi, ko vēlētos lasīt turpmāk un kādu ieraudzīt konkrētā laikraksta vai žurnāla seju. Agrāk Sapuļu ģimene abonējusi līdz divdesmit dažādu nosaukumu žurnālus un laikrakstus, dažus gadus pat vairāk un vienmēr pieticis laika izlasīt un izvērtēt. Svarīgākās publikācijas pat saglabātas un bieži vien dažādi padomi un likumu skaidrojumi vēlāk noderējuši.

Tagad Sapuļu ģimenes pastkastītē regulārs viesis ir “Malienas Ziņas”, jo esot atteikušies pat no vietējās Liepājas avīzes. Laikā, kad pensijas vecuma cilvēkiem jāizvērtē katra izdotā santīma lietderīgums, šie svari nosvērušies “Malienas Ziņu” labā. Vispirms tā esot tikšanās ar vīra jaunības zemi, uzziņas avots, kā dzīvo radinieki vai paziņas. Tāpēc bieži vien laulātie mēģinot viens otru apsteigt, kurš būs tas, kas lasīs pirmais. Izlasītais allaž tiekot pārrunāts. Nozīmīgais esot arī tas, ka bērni labprāt lasot mūsu avīzīti, un to apstiprina arī meita, kura māmiņu pavada.

Jā, šis esot laikraksts, kuru izlasot no pirmās līdz sešpadsmitajai lappusei. Tomēr svarīgākās publikācijas esot tās, kas skaidrojot izmaiņas likumdošanā, kas skar pensionāru dzīvi Latvijā, un ar prāta asināšanu saistītie publicējumi. Tie arī bijuši galvenie kritēriji, kāpēc viņu mājās “Kursas Laiks” pazaudējis “Malienas Ziņām”.

Regīna Sapulce neslēpa, ka ir publikāciju izvietojums mūsu laikrakstā, kas viņu neapmierina. Galvenokārt tā ir sludinājumu un reklāmas lappuse. Tāpat kā to, ka bieži vien ar to arī sāk katru jauno numuru. “Mēs esam tā paaudze, kuras rindas kļūst retākas, tāpēc no līdzjūtībām uzzinām, kura tuva vai pazīstama cilvēka vairs nav. Nu kāpēc jūs liekat kopā vienā lappusē apsveikumus un tūlīt zem tiem līdzjūtības?” neizpratnē ir Regīnas kundze. Ceram, ka atradīsim tādu risinājumu, ka būsim ieklausījušies viņas teiktajā.

Nenoliegšu, dabūjām arī nedaudz sarkt, jo Regīnas kundze ir tieša un prasīga abonente, un, ja cilvēks maksā, tad viņš vēlas saņemt labu preci. Tieši viņa bija tā, kas mums atgādināja, ka jau oktobrī iznāks pielikuma “Izklaidei un Atpūtai” 55. numurs. Līdzi bija paņemti un vienā mapē sasieti visi iznākušie pielikumi. Ieklausījāmies mūsu abonentes priekšlikumā, ka lietderīgi būtu, ja pielikumā mainītu rakstītā teksta un mīklu izvietojumu, jo viņa labprāt vēlētos saglabāt oriģinālā otrās lappuses sleju (tagad nākoties izdarīt kopiju), jo atbilžu nosūtīšanai anketa ir jāizgriež no laikraksta. Arī turpmāk atbildes būs jāiesniedz, rakstītas uz drukātām anketām, bet par slejas izvietojumu domāsim. Tāpat centīsimies uzlabot arī citu vizuālo skatu, lai erudītiem būtu vieglāk strādāt.

Būsit jau ievērojuši, ka šajā slejā bieži tiek citētas tieši Regīnas Sapules domas, viņas vērojumi un atklāsme par dažādām norisēm, sākot ar dabu un beidzot ar valstiskām lietām. Mēs gaidām liepājnieces rakstītos vārdus, jo vismaz reizi mēnesī viņa atrod laiku, lai varētu dalīties savos vērojumos, un katrreiz atrod arī stiprinājuma vārdus. Un tādās reizēs saprotam, ka vistuvākais sazināšanās veids joprojām ir rakstītais vārds. Nežēlosim laiku arī mēs tam!

Daina Siņeļņikova