Gaida un uzticas

““Malienas Ziņām” lasītājs uzticas,” uzsver Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa, kura tikko noformējusi kārtējo laikraksta abonēšanas līgumu 2014. gadam. “Malienas Ziņas” ar tās dažādajiem, laikmetu raksturojošajiem nosaukumiem Alūksnes pilsētas bibliotēkas pastkastītē ir jau 62 gadus.
“Ar šo laikrakstu ir izaugušas vairākas paaudzes, tas ir ieņēmis stabilu vietu ģimeņu sociālajās tradīcijās un informācijas apritē. Ilglaicība un pamatīgums norišu atspoguļošanā ir vērtības, kam lasītāji uzticas arī šodien,” rezumē I. Ozoliņa. Iestādes vadītāja norāda, ka pieprasījums rada piedāvājumu, tādēļ bibliotēka nekādos laikos nav atteikusies no “Malienas Ziņu” abonēšanas. Ja tas tā notiktu, lasītāji būtu neizpratnē. “Mēs strādājam cilvēkiem, un viņu vēlmes nosaka mūsu piedāvājumu. Reģionālie laikraksti noteikti ir prioritāte, jo kur gan citur vietējais cilvēks izlasīs par vietējiem cilvēkiem, vietējām norisēm un problēmām, proti, par mums pašiem. Tā ir iespēja vērtēt sabiedriskos procesus, salīdzināt žurnālista atspoguļojumu ar savu skatījumu, diskutēt, kas ir attīstību veicinošs faktors,” domā I. Ozoliņa. Bibliotēkas lasītāju paradumi esot dažādi. Vieni ierodas jau savlaicīgi pirms pastnieka, lai pirmie varētu iemest aci laikrakstā, citi lasītavu apmeklē reizi nedēļā un tad izlasa iekrājušos reģionālos izdevumus, vēl citiem šis intervāls ir lielāks. Kādam tas ir rituāls, kādam – nepieciešamība, jo budžets neatļauj periodiku abonēt, un arī internets nav regulāri pieejams. “Katrā ziņā, iznākšanas dienā avīze ir uz izķeršanu.

Katrs tur atrod kaut ko sev,” komentē I. Ozoliņa. Taču iestādes vadītāja uzsver, ka “Malienas Ziņas” ir ne tikai aktuālās informācijas sniedzējs, bet avots ar kultūrvēsturisku nozīmību. “Bibliotēkā ir pieejami laikraksta komplekti, sākot no 1951. gada, taču vecākas “Malienas Ziņas” jebkuram interesentam tagad ir iespējams lasīt Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv,” stāsta I. Ozoliņa. Bet ne tikai. Bibliotēkā tiek veidota datu bāze ar bibliogrāfiskajiem aprakstiem, kas palīdz laikrakstos atrast vajadzīgo informāciju, tāpat pildās mapes ar ieskenētiem materiāliem par kādu nozīmīgu tematiku, laikraksts ir nozīmīgs avots novadpētniecības darbā. “Nesen organizētajai Tautas frontes 25. gadskārtai veltītajai izstādei, Alūksnes ūdensmotosporta jubilejas ekspozīcijai un daudzām citām atceres aktivitātēm nozīmīgākais avots allaž bijušas “Malienas Ziņas”. Izglītības un kultūras darbinieki, vēstures entuziasti, lieli un mazi pētniecisko darbu autori ir tikai daļa no tiem, kas bibliotēkā regulāri šķirsta “Malienas Ziņu” komplektus. Kāda ir manas privātmājas vēsture vai kā laikrakstos iezīmējies laiks, kad dzima mans bērns…?” lasītāju dažādo un daudzpusīgo interesi ieskicē I. Ozoliņa. Bibliotēkas direktore uzsver, ka drukātajam vārdam cilvēki allaž ir piešķīruši lielāku nozīmību, tādēļ ir pārliecināta, ka periodika neizzudīs par spīti straujajai tehnoloģiju attīstībai. Nākotnes sadarbības iespējas ar “Malienas Ziņām” bibliotēkas direktore saskata arī novadiem nozīmīgas datu bāzes veidošanā.

Sandra Apine,
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 08.10.2013.