“MZ” afiša

Līdz 30. novembrim Annas kultūras namā izstāde “Bija tāds laiks…” – atjaunotajam Alūksnes rajonam – 50.

22. novembrī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.

22. novembrī 13.30 Alūksnes Kultūras centrā interaktīva izrāde bērniem. Muzikāli teatrāla spēle “Vai pagaršot?”. Piedalās aktieri Egija Silāre, Māris Bezmers, Elizabete Balčus.

23. novembrī 17.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā tikšanās ar novadpētnieku Jāni Poli par grāmatu “Jānis Greste: fotostāsts” un A. Pelēcis “Čabiņš” tapšanu.

24. novembrī 15.00 Alsviķu kultūras namā kaimiņpagastu senioru draudzības pēcpusdiena “…SATIKŠANĀS…”.

24. novembrī 16.00 Liepnas tautas namā “Alūksnes un Apes novada fonda” projekts “Svētku pakas un pasākumi Alūksnes un Apes novada sirmgalvjiem 2017/2018” ielūdz uz koncertu “Samīļotā…”. Piedalās diriģente Ina Perevertailo, Alūksnes pilsētas sākumskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņi. Pasākumu finansē “Borisa un Ināras Teterevu fonds”.

24. novembrī 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.

24. novembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centrā Latvijas rokenrola karaļi “Keksi” aicina uz 20 gadu jubilejas koncertu.

24. novembrī 19.00 Mālupes Saieta namā svinīgs tematisks pasākums – koncerts “Nakts serenādes” ar Guntaru Ruņģi, 21.00 balle kopā ar grupu “OTTO”.

24. novembrī 19.30 Kolberģa tautas namā Jaunannas amatierteātris “Šūpoles” ar dramaturģes Aivas Birbeles izrādi “Zaļā zona”.

25. novembrī Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes novada amatierteātru skate. Ieeja bez maksas.

25. novembrī 12.00 Veclaicenes klubiņā meistarklase māla trauku veidošanā.

25. novembrī 20.00 Jaunlaicenes tautas namā “Danču vakars tautiešiem”.

25. novembrī 22.00 Māriņkalna tautas namā jautra ballīte kopā ar grupu “Rolise”.

26. novembrī 17.00 Alūksnes Kultūras centrā koncertuzvedums “Orlando teiksmainā dzīve”. Piedalās Sergejs Jēgers, Jolanta Strikaite un Dināra Rudāne, Agnese Kalniņa – Liepiņa, Jānis Stafeckis, Vladimirs Kudrins, Karina Bērziņa.

27. novembrī 12.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā Jauno grāmatu diena, jauno grāmatu apskats.

No 27. novembra līdz 1. decembra 9.00 līdz 16.00 Kolberģa tautas namā PII “Pūcītes” pūču kolekcijas izstāde – iedzīvotāji tiek aicināti papildināt šo kolekciju.

29. novembrī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.

29. novembrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.

30. novembrī 17.00 Alūksnes muzejā alūksnieša Māra Salmiņa jubilejas izstādes “Dabas ritmi” atklāšana, tikšanās ar mākslinieku.

Līdz 30. novembrim Annas kultūras namā izstāde „Bija tāds laiks…” – atjaunotajam Alūksnes rajonam – 50.

1. decembrī 18.00 pie Annas pagasta pārvaldes ēkas Ziemassvētku eglītes iedegšana.

1. decembrī 18.30 Annas kultūras namā pasākums “Idejas Ziemassvētkiem”: izstāde “Iepazīsti pagasta ļaužu roku darbu darinājumus un daudzveidīgās dabas veltes”, Mālupes rokdarbnieču pulciņa “Annele” darbu izstāde.

1. decembrī 19.00 Annas kultūras namā dāmu deju kopas “Anniņas” un Mālupes līnijdeju kopas “Nāc līdz!” koncerts.

2. decembrī 18.00 Māriņkalnā pie pagasta pārvaldes ēkas pagasta svētku egles iedegšana.

2. decembrī 20.00 Jaunannas tautas namā atpūtas vakars pie galdiņiem “Tikšanās vietu mainīt nedrīkst jeb 17 vasaras mirkšķi”. Piedalās “Latgales dāmu pops”, grupa “Rolise” un pārsteiguma viesi. Galdiņi tikai ar iepriekšēju rezervāciju līdz 28. novembrim, tālrunis 28366016.

3. decembrī 17.00 pie Bībeles muzeja Alūksnes pilsētas egles iedegšanas pasākums.