“MZ”

Laikraksts “Malienas Ziņas” tiek izdots kopš 1925. gada. Padomju periodā tas iznāca ar nosaukumiem “Padomju Alūksne” (no 1946. gada) un “Oktobra Karogs” (no 1967. gada).
No 1989. gada laikraksts ceļā pie lasītājiem atkal dodas ar nosaukumu “Malienas Ziņas”. Kopš 1992. gada laikraksts ir neatkarīgs izdevums un tā izdevējs ir SIA “Malienas Ziņas”.

“Malienas Ziņas” ir pārmaiņu liecinieks notikumiem Latvijā, Alūksnes un Apes novados. Daudzas spilgtas lappuses laikrakstā veltītas abu novadu kultūrvēsturei un  personībām, kuru vārds izskanējis ne tikai Alūksnes un Apes novados, bet arī Latvijā, un arī aiz valsts robežām. Cilvēki, vietējie notikumi, sadzīve, norises kultūrā, izglītībā un sportā, pagastu ikdiena, dzīve pierobežā triju valstu – Latvijas, Igaunijas un Krievijas krustpunktā – tās ir tēmas, kas nemainīgi palikušas žurnālistu uzmanības lokā.

Literārās tradīcijas Alūksnes uz Apes novados stiprina “Malienas Ziņu” literārā lappuse “Ezerlāse”, sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju tiek izdots pielikums
“Skolā pie Jāņkalniņa”, daudzu lasītāju mājās īpaši gaidīts ir pielikums “Izklaidei un Atpūtai”, kas ir palīgs prāta asināšanai vaļas brīžos. Laikrakstā tiek publicēta arī televīzijas programma.

 

Kā top avīze jeb “Malienas Ziņu”
ilgais ceļš no spalvaskāta līdz pastkastītei

  Sandra Apine, teksts  un foto

Svaigas avīzes, kas tikko izņemta no pastkastītes, smarža nelīdzinās nevienai citai. Tā mani apbūrusi jau kopš bērnības. Tagad bieži vien iedomājos par to, cik avīze tomēr ir interesants produkcijas veids. Banāli jau salīdzināt, bet pat pienam un desai ir ilgāks derīguma termiņš. Avīze ir kā Viendienīte – tauriņš, kurš piedzimst no rīta un vēlu vakarā jau mirst, taču vienas dienas laikā tam paredzētā misija tiek izpildīta – ir informēti, uzdrīkstēšos teikt – izglītoti, varbūt pārsteigti, iepriecināti vai sadusmoti, varbūt kādreiz aizkustināti vairāki tūkstoši
cilvēku.

Laikraksta “Malienas Ziņas” virsuzdevums gan ir daudz plašāks un dziļāks, jo tas jau 87 gadus ir daļa no vietējās kultūrvēstures, izdevums ir būtisks avots vēsturniekiem, studentiem un citiem pētniekiem, kuri vēlas izzināt vairāk par vietu, kurā dzīvo, un būt tai piederīgi. Taču, neskatoties uz to, arī mūsu veidotais laikraksts ir Viendienīte un tajā ir, kā mēdz teikt, savs skaistums un savs posts.
Skaistums tajā, ka katrs laikraksta numurs ir neatkārtojams kā unikāls mākslas darbs vai bibliogrāfisks retums. Posts tādēļ, ka varbūt jau nākamajā dienā tajā kāds ietīs sviestmaizes vai labākajā gadījumā – iekurinās krāsni. Šādi izpaužas avīzes daudzpusīgā funkcionalitāte, bet tas ir tikai normāli :)
Taču stāsts ir par to, ka Viendienīte jeb unikālais drukātais produkts nedzimst tik viegli, kā mēs vēlētos. Dzimšana ir interesants un aizraujošs, brīžam sarežģīts un nepaklausīgs un pilnīgi noteikti darbietilpīgs un laikietilpīgs process. Avīze ir kā puzle, kuru gabalu pa gabaliņam liekam kopā, katrā ieguldot savu laiku (arī brīvdienu un vakara stundu), zināšanas un pats galvenais – iedvesmu.
Tāpēc vizuālā materiālā mazliet pastāstām par “Malienas Ziņu” tapšanas procesu, par to ceļu no mūsu spalvas kāta līdz jūsu pastkastītei vai veikala plauktam. Un tikai pateicoties Jums, lasītāj, rīt būs atkal jauna diena ar atkal jaunu avīzi.

Viss sākas ar ideju, kam seko iecerētā avīzes materiāla sagatavošana. Attēlā – reportiere Sandra Apine intervijas brīdī sieviešu vasaras skolā Pededzē, kurā pati arī piedalījās ar mērķi izjust patieso nometnes garu un to uzlikt uz papīra

Kad materiāli kārtējam laikraksta numuram saplānoti, intervijas notikušas un pasākumi iemūžināti bloknotos, diktofonos un fotoaparātos, tie datorizdrukā nonāk uz redaktores Daces Plaudes galda. Redaktore izveido avīzes maketu un kopā ar datormaketētāju Juriju Drozdovu rakstus ievieto plānotajās lappusēs. Reportieres Daina Siņeļņikova un Ilze Bogdanova (attēlā) ar viņiem saskaņo viedokļus par to, kādam vizuāli būtu jāizskatās gatavam materiālam. Paralēli notiek arī rakstu ievietošana mājas lapā www.malienaszinas.lv. Pie datormaketētāja vienmēr ir vislielākā rosība!

Kad lappuse kārtībā, tā top izdrukāta, žurnālistu piemirstos komatus un citus drukas velniņus rūpīgi meklē laikraksta korektore Brigita Skaistkalne

Avīzes izdošana balstās ne tikai uz lasītāju, bet arī uz reklāmdevēju uzticību. SIA “Malienas Ziņas” valdes priekšsēdētāja Aivita Lizdika (no labās) un grāmatvede Solvita Engelsa saskaņo reklāmas izvietojumu topošajā laikraksta numurā

Kamēr šoferis ceļā uz Rēzekni, avīzes lapas uz “Latgales Druku” ceļo caur internetu un tipogrāfijā nokļūst uz ofseta iespiedplatēm. Tad drukāšana tipogrāfijas darbinieku rūpīgā uzraudzībā var sākties. Garās “papīra lentas”, ko redzat iespiedmašīnā, ir jaunais laikraksta numurs

Kad laikraksta metiens gatavs (pārsteidzoši, bet šis process uz lielajām iespiedmašīnām aizņem tikai 20 minūtes), avīzes tipogrāfijas ratos tiek nogādātas līdz automašīnai

Beidzot laikraksts nonācis kioskā (pastkastītēs)

 

Laikraksta “Malienas Ziņas” redakcijas kolektīvs

SIA “Malienas Ziņas” valdes priekšsēdētāja Aivita Lizdika
Galvenā redaktore Sandra Apine.

Reportieri: Dace PlaudeAivita Lizdika

Maketētājs Vladislavs Veselovs

Korektore Brigita Skaistkalne