Izcenojumi reklāmas aģentūrām 2018. gadā

Reklāmas izmēri laikraksta iekšējās lapās:

1 slejas platums – 4.6 cm,
2 sleju platums – 9.7 cm,
3 sleju platums – 14.8 cm,
4 sleju platums – 19.9 cm,
5 sleju platums – 25.0 cm,
maksimālais reklāmas augstums – 36.5 cm.

Pamatizcenojums (komerciālā,  politiskā) 0.85 EUR/cm2 + PVN  21 %

•  Reklāmraksti  0.50 EUR/cm2 + PVN 21 %

Reklāma vai apsveikumi 1. lappusē koeficents  1.5

Krāsaina reklāma vai  apsveikums (iepriekš saskaņojot)

•  1. lappusē koeficents  1.8
•  Pēdējā lappusē koeficents  1.5

Pamatizcenojumi sludinājumiem kopējā slejā: 0.63 EUR/vārds

Reklāma ar atlaidēm: atkārtojums vai liela izmēra

•  2 – 3  reizes – 5 %
•  4 un vairāk – 10 %

Pēdējais reklāmas iesniegšanas laiks:

• Otrdienas avīzei – pirmdien līdz pulksten 13,
• Piektdienas avīzei – ceturtdien līdz pulksten 13.

Reklāmu var iesniegt:

•  “MZ” grāmatvedībā, tālrunis 643 07062,
•  pa faksu 643 81151,
•  e – pastā reklama@malienaszinas.lv

Laikraksts iznāk otrdienās un piektdienās.
Vidējā tirāža – 1700 eksemplāru.

Rekvizīti:
SIA “MALIENAS ZIŅAS”
Pils iela 27,
Alūksne,
LV – 4301
Reģistrācijas Nr. LV 43203000248

Norēķinu konti:
SEB
LV79UNLA 0025004467129

AS Swedbank
LV92HABA0551037175745