Bez skolas pagastā būs tukšums

Piektdiena, decembris 14th, 2018

“Nedzeniet cilvēkus projām no novada!” tas bija viens no aicinājumiem, kas pirms nedēļas izskanēja vecāku sapulcē Pededzes pamatskolā, kurā tika apspriests Alūksnes novada pašvaldības darba grupas ziņojums par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā no 2021. gada. (vairāk…)

Cīnīsies par skolas pastāvēšanu

Otrdiena, novembris 27th, 2018

Alūksnes novada pagastos satraukumu izraisījis Alūksnes novada pašvaldības darba grupas ziņojums par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā no 2021. gada. Aizvadītajā nedēļā Strautiņu skolā pēc skolas vecāku padomes priekšsēdētājas Ivetas Bukovskas un skolas padomes ierosmes uz tikšanos skolā bija aicināts Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis un darba grupas dalībnieki, lai skaidrotu šo ziņojumu un kā tas ietekmēs Alūksnes novada lauku skolu likteni. (vairāk…)

Demontētās plāksnes privātai lietošanai pašvaldība nenodod

Otrdiena, novembris 13th, 2018

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldībā vērsušies vairāki iedzīvotāji, kas vēlējušies savām vajadzībām no pašvaldības saņemt plāksnes, kas demontētas administratīvās ēkas laukumā būvdarbu laikā. Alūksnes novada pašvaldība informē, ka šāda plākšņu nodošana privātpersonām no pašvaldības puses nenotiek. (vairāk…)

Izglītības iestāžu tīklā gaidāmas pārmaiņas

Otrdiena, novembris 13th, 2018

Novembra Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča iepazīstināja ar novada pašvaldības darba grupas ziņojumu par izglītības iestāžu tīklu Alūksnes novadā no 2021. gada. Tās uzdevums bija novada attīstības programmas ietvaros izstrādāt kritērijus ilgtspējīga izglītības iestāžu tīkla izveidei un priekšlikumus tā finansēšanai. (vairāk…)

Diskutē par amata vietām jaunizveidotajā pārvaldē

Otrdiena, oktobris 30th, 2018

Pagājušajā nedēļā Alūksnes novada dome starp citiem jautājumiem lēma arī par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā un, konkrēti, par amata vietām jaunizveidotajā pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē. (vairāk…)

Būvprojekts top, investora vēl nav

Otrdiena, oktobris 23rd, 2018

Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē starp citiem jautājumiem deputāti lēma par izmaiņām, kas domei jāveic saistībā ar veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidi. (vairāk…)

Atbalsta Izglītības un sporta centra projektēšanas uzsākšanu

Piektdiena, septembris 7th, 2018

Izglītības un sporta centrs ir viens no ilgāk gaidītajiem un nepieciešamākajiem objektiem Alūksnes novadā. Primāri tas ir nepieciešams Alūksnes pilsētas izglītības iestādēm, īpaši Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbības nodrošināšanai. Tādēļ 4. septembrī Alūksnes novada domes sēdē deputāti atbalstīja lēmuma projektu, nosakot Izglītības un sporta centra izveidi par pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projektu. Deputāti apstiprināja projekta plānotās izmaksas un nolēma lūgt aizņēmumu Valsts kasē būvprojekta izstrādes nodrošināšanai. (vairāk…)

Kas pelnījuši “Sudraba zīli”?

Otrdiena, septembris 4th, 2018

Nu jau vairāku gadu garumā ik rudeni Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svinībās novembrī Alūksnes novada pašvaldība pasniedz augstāko tās apbalvojumu – “Sudraba zīle” – cilvēkiem, organizācijām, domubiedru grupām, kuru veikums novada un tās iedzīvotāju labā ir īpaši atzīstams. Tādēļ pašvaldība aicina ikvienu pieteikt pretendentus šim apbalvojumam līdz pat 30. septembrim (ieskaitot). (vairāk…)

Atvieglos ģimeņu budžetu

Piektdiena, augusts 31st, 2018

Vakar Apes novada dome kārtējā sēdē pieņēma vairākus lēmumus, kuru realizācija atvieglos ģimeņu budžetu, to bērniem uzsākot jauno mācību gadu. Par pieņemtajiem lēmumiem mūs informēja domes sekretāre Iveta Indriksone. (vairāk…)

Ēdināšanas pakalpojums maciņos būtiskas izmaiņas neradīs

Piektdiena, augusts 31st, 2018

Ik gadu pirms jaunā mācību gada sākuma Alūksnes novada dome apstiprina ēdināšanas pakalpojuma maksas ar 1. septembri novada bērnudārzos un skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība. Tās tika apstiprinātas arī 23. augusta novada domes sēdē, un būtisku izmaiņu šajā ziņā vecākiem nebūs. (vairāk…)

Amatam izvirzīts viens pretendents

Piektdiena, jūlijs 13th, 2018

Alūksnes novada pašvaldība bija izsludinājusi vakanci uz pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu. Tagad tam izvirzīts viens pretendents. (vairāk…)

Pauž kategorisku viedokli pret uzņēmuma pārdošanu

Piektdiena, jūlijs 13th, 2018

Trešdien, 11. jūlijā, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” uz sapulci aicināja daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju pārstāvjus un māju vecākos, lai skaidrotu pašvaldības ieceres – pārdot uzņēmumu privātpersonai – iemeslus un citus ar māju apsaimniekošanu saistītus jautājums. (vairāk…)

Telpas izīrētas, uzņēmums strādā

Piektdiena, jūlijs 6th, 2018

Alūksnes novada pašvaldība pērn pirms Ziemassvētkiem Rūpniecības ielā svinīgi atklāja industriālo ēku, kas tapusi, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa finansējumu. 15. decembrī pašvaldība noslēdza arī šīs ēkas nomas līgumu ar uzņēmumu SIA “Linden”, kas nodarbojas ar apģērbu ražošanu. (vairāk…)

Remontēs sociālo māju “Jaunrozes”

Otrdiena, jūlijs 3rd, 2018

Apes novada dome apstiprināja finansējumu sociālās mājas “Jaunrozes” remontam 6159,65 eiro un to nodrošinās no domes budžeta rezerves fonda līdzekļiem. (vairāk…)

Pašvaldība pārdod vairākus īpašumus

Otrdiena, jūlijs 3rd, 2018

Alūksnes novada pašvaldībai pieder vairāki desmiti nekustamo īpašumu gan pagastos, gan pilsētā, kuri netiek izmantoti pašvaldības vajadzībām, ne arī par tām interesi izrāda sabiedriskās organizācijas, tādēļ tos nolemts atsavināt, pārdodot izsolē. (vairāk…)

Iedzīvotāji ir pret “Alūksnes namu” pārdošanu

Piektdiena, jūnijs 29th, 2018

No 28. jūnija Alūksnes novada domes sēdes darba kārtības deputātiem balsojot tika izņemts jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes nami” kapitāla daļu atsavināšanu. (vairāk…)

Lemj par aizņēmuma nepieciešamību

Otrdiena, jūnijs 26th, 2018

Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejas deputāti pagājušajā nedēļā apsprieda jautājumu par grozījumu izdarīšanu iepriekš pieņemtajā lēmumā par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Alūksnē un par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta” īstenošanai. (vairāk…)

Gatavojas kārtējai novada domes sēdei

Otrdiena, jūnijs 26th, 2018

Apes novada domes kārtējā sēde notiks 28. jūnijā, bet pirms tās notika komiteju sēdes, kurās apsprieda vairākus jautājumus un nolēma tos virzīt izskatīšanai domes sēdē.

Novada domes sēžu sekretāre Iveta Indriksone informēja, ka Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē spriests par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Trapenes pagastā un par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmam nekustamajam īpašumam Apes novadā. (vairāk…)

Lasītākie raksti Jaunākie komentāri "MZ" Afiša
  • Artuss: Lai ir, kas ir un labi....

  • bizonis: Ja ministri ir tik švaki, ka tiem vajadzīgi padomnieki un konsult...

  • taurs: Par tiem droniem vispār vajadzētu dot purnā....

  • Riga: Uldis Mūrnieks -- krāpnieks!...

  • Laure: Labdien, Es rakstu, lai informētu jūs, ka mēs piedāvājam individ...

  • Laure: Labdien, Es rakstu, lai informētu jūs, ka piedāvājam personīgos ...

No 6. līdz 21. decembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izglītojošā programma “Ottes saldie Ziemassvētki” gan pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem.

18. decembrī 12.00 Pededzes tautas namā rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” – sveču liešanas meistardarbnīca.

19. decembrī 14.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā radošā darbnīca “Mana Ziemassvētku eglīte”.

19. decembrī 15.00 Jaunannas Tautas namā Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņu koncerts “Kā pamodināt Ziemassvētku vecīti?”.

Lasīt tālāk »