Apes novada senioriem ceļa izdevumi nav jāsedz

Otrdiena, jūlijs 24th, 2018

Apes novada pensionāru ekskursija jau otro vasaru notika pa vienu no Vidzemes novadiem, un ceļa izdevumi, kas sastāda trīs simtus, senioriem nav jāsedz. Šoreiz viņu ceļi veda uz Smiltenes novadu. Biedrības “Iesim kopā!” vadītāja Ausma Agare izteica atzinību par pašvaldības spēju arī šādām aktivitātēm piesaistīt finanšu līdzekļus, lai dotu iespēju arī mazāko pensiju saņēmējiem izbaudīt šādu atpūtu. (vairāk…)

Skata Latgales izcilākās pērles

Otrdiena, jūlijs 24th, 2018

Pirms nedēļas biedrības “Alūksnes novada pensionāru apvienība” valde bija uzaicinājusi aktīvākos pilsētas un pagastu seniorus kopīgā izbraukumā uz Latgali. Šī aktivitāte notika pēc vairāku gadu pārtraukuma, un tās dalībnieki atsaucīgi vērtēja izraudzīto maršrutu un tajā piedāvātos tūrisma produktus. Visus izdevumus sedza paši pensionāri.

(vairāk…)

Iepriecinās vientuļos sirmgalvjus

Pirmdiena, oktobris 29th, 2012

Šonedēļ Alūksnes un Apes novada fonda pārstāvji kopā ar brīvprātīgajiem dosies ciemos pie vientuļajiem sirmgalvjiem. Viesošanās laikā tiks pasniegtas dāvanas, kas palīdzēs viņiem sagatavoties 18. novembra valsts svētkiem jeb Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai. (vairāk…)

Starptautisko Veco ļaužu dienu Latvijas seniori visos reģionos aizvada aktīvi

Trešdiena, oktobris 3rd, 2012

Labklājības ministrija, vēlot stipru veselību un spēju nezaudēt možumu, apsveikusi seniorus Starptautiskajā Veco ļaužu dienā, ko 1. oktobrī atzīmēja visā pasaulē un Latvijā! (vairāk…)

Alūksnes novada pašvaldība sarīko pirmos “Senioru svētkus” Mārkalnē

Otrdiena, jūlijs 24th, 2012

Pagājušajā piektdienā Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldi un biedrību “Alūksnes Pensionāru apvienība” Mārkalnes pagastā sarīkoja pirmos senioru svētkus “Vasaras vidū”, kas pulcināja vismaz divus simtus vecākās paaudzes iedzīvotāju no Alūksnes novada un viņu viesus no Apes un Gulbenes novadiem.

(vairāk…)

Senioru svētki “Vasaras vidū”

Pirmdiena, jūlijs 16th, 2012

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldi un biedrību “Alūksnes Pensionāru apvienība” piektdien Mārkalnes pagastā rīko Alūksnes novada Senioru svētkus “Vasaras vidū”.

(vairāk…)

“Sieviete Latvijai 2012” laureāte Anna Volcīte no Alsviķu pagasta

Otrdiena, jūnijs 26th, 2012

Engures novada Smārdes pagasta atpūtas bāzē “Valguma pasaule” jūnija vidū notika “Latvijas Avīzes” organizētā vēstuļu konkursa “Sieviete Latvijai 2012” svinīgais noslēguma pasākums, kurā tika suminātas un sveiktas divpadsmit šī gada laureātes un vairākas žūrijas speciālās balvas ieguvušās sievietes.

(vairāk…)

Vidzemes reģiona pensionāru apvienību konferences delegātus uzņēma gulbenieši

Pirmdiena, aprīlis 23rd, 2012

Pagājušajā trešdienā Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) Vidzemes reģiona konference “Latvijas seniori Eiropas kontekstā šodien un rīt” notika Gulbenes kultūras centrā.

Tā ir iedibināta tradīcija, ka katru reizi šīs konferences notiek citā novadā, kur saimnieku un uzņēmēju lomā ir vietējās organizācijas. Šoreiz tās bija Gulbenes novada pensionāru biedrība “Atspulgs5”, kuras valdes priekšsēdētāja ir Anna Vīgante, un Gulbenes pilsētas pensionāru padome tās priekšsēdētājas, LPF valdes locekles Mirdzas Astrīdas Kušķes vadībā. Abas sabiedriskās organizācijas bija nopietni strādājušas, lai viesi justos gaidīti. Diemžēl to nevaram sacīt par uzaicinātajām atbildīgajām amatpersonām, jo todien bija sasaukta Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēde, kura izskatīja līdzīgus jautājumus, par kādiem Vidzemes reģiona pensionāri izteica savu attieksmi Gulbenē.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 24.04.2012.

Mārkalnes pagasta ilgdzīvotāja

Pirmdiena, aprīlis 23rd, 2012

Marija Žvīgure dzīvo Mārkalnes pagasta Volkovas ciema “Avotos” un martā viņa atskatījās uz deviņdesmit nodzīvotajiem gadiem.

Nozīmīgajā dienā viņu apciemoja un sveica Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina, Mārkalnes tautas nama vadītāja Monika Upeniece, pagasta pensionāru padomes priekšsēdētāja Anta Driķe un padomes locekle Nellija Locāne. Kopā ar meitu un mazmeitu jubilāre atklāja, ka īpašas receptes, lai sakrātu tik bagātus gadus, viņai nav bijis, bet godīgi attiekusies pret visu – cilvēkiem, zemi, darbu un dabu. Vēl tagad mārkalnieši ar labu vārdu atceras to laiku, kad Marijas kundze bijusi piensaimniece un pastniece, tagad par paraugu gados jaunākajiem min mundro sieviņu, kas vasarās vēl rosās savā dārziņā.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 24.04.2012.

Biedrības “Sudrabs” pensionāri kops puķu dobi Jaunās pils parkā

Pirmdiena, aprīlis 23rd, 2012

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība “Sudrabs” jau pagājušajā rudenī izteica vēlēšanos veidot un kopt savu puķu dobi kādā no pilsētas publiskajām vietām.

Šo vēlēšanos atbalstīja novada pašvaldība, un martā biedrības dibinātāji un tās jaunie biedri tikās ar Alūksnes novada pašvaldības ainavu arhitektu Agri Veismani, lai vienotos par darāmajiem darbiem visas sezonas ilgumā. Viņš pateicās pensionāriem par šo iniciatīvu, lai sakārtotās Jaunās pils apkārtējā ainava gūtu modernāku skatu. Šodien publicējam skici, kāds šis ziemciešu stādījums izskatīsies Jaunās pils parkā pie lielā dīķa. Agris Veismanis informēja, ka dobes lielums būs 19×27 metri un tās aprises ar nepieciešamo melnzemi sagatavos pašvaldības uzņēmuma “Spodra” strādnieki.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 24.04.2012.

Senioru vokālo ansambļu sniegums rada dziesmai svētkus

Pirmdiena, februāris 27th, 2012

Sestdien Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās un savu sniegumu salīdzināja divdesmit dziedošās vienības – sieviešu vokālie, jauktie vokālie, jauniešu vokālie un senioru vokālie ansambļi.

“Senioru Vēstīs” stāstīsim par cienījamākās paaudzes amatiermākslas kolektīvu uznācienu, kas bija spilgts un pārliecinošs, jo visi četri ansambļi apliecināja, ka sasniegts skatei izvirzītais mērķis. Alūksnes novada domes kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte sacīja, ka skates uzdevums bijis apzināt Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, veicināt to māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt vokālo ansambļu repertuāra paplašināšanu, nodrošināt šo amatierkolektīvu muzicēšanas tradīciju tālākattīstību, rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā. Viņa pauda gandarījumu, ka visi kolektīvi ir parādījuši augstāku sniegumu nekā iepriekšējā skatē un viņu darbs un mīlestība uz dziesmu nevienam netika novērtēta zemāk par otro pakāpi. Kā vienmēr pārliecinošs uznāciens skatē  bija Apes senioru vokālajam ansamblim “Dziesmas mūžs”, kuru vairāk par desmit gadiem nemainīgi vadījusi Sandra Oto, prasīga un saprotoša  pedagoģe.  Viņa kopā ar kolektīvu ik gadus nedaudz paaugstina iespējas latiņu un visas kopā to arī pārvar. Šajā skatē žūrija apenietēm deva 40,8 punktus un izvirzīja uz reģiona skati, lai tajā pārstāvētu Apes novadu.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 28.02.2012.

Piecu gadu laikā 14 klienti atgriezušies ģimenēs

Pirmdiena, februāris 27th, 2012

Ikvienu, kurš jūtas vientuļš un nespēj vairs sevi aprūpēt, laipni gaida Apes novada sociālās aprūpes centrā “Trapene” gaišās un mājīgās telpās.

“Senioru Vēstis” šajā namā viesojās aukstā februāra dienā, bet no tās ļaudīm vēdīja saulains, silts un sirsnīgs noskaņojums. Zaļie augi plašajos gaiteņos to sajūtu vēl paspilgtināja, un likās pat, ka esi nonācis kādā oranžērijā… Un citādi tas arī nevar būt, jo centrs atrodas ēkā, kam dots nosaukums “Bitītes”, un medusnesēju nosaukumu stiprina gan apkalpojošais personāls, gan paši klienti. Centra direktore Dina Jāņekalne pastāstīja, ka sociālās aprūpes iestāde ir paredzēta 68 klientiem, bet šobrīd to apdzīvo 55 un jaunu uzņemšanas iespējas pastāv. Šeit vecumdienas pavada ne tikai Apes novada iedzīvotāji, bet arī pensionāri un invalīdi arī no Alūksnes novada, pavisam 21 klients, daži pat no
Gulbenes un Smiltenes.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 28.02.2012.

Diāna Liepiņa nominēta kā “Aktīvākais pensionārs”

Otrdiena, decembris 27th, 2011


Apes novadā, godinot radošākos cilvēkus, nominācijā “Aktīvākais pensionārs” Kristāla ābols tika pasniegts pensionētajai skolotājai Diānai Liepiņai. Attēlā seniore pēc apbalvojuma saņemšanas kopā ar ģimeni

Apes novada dome bija aicinājusi iedzīvotājus izvirzīt kandidātus astoņām nominācijām “Apes novada “Gada cilvēks 2011””, kurus godināja svinīgā ceremonijā Virešu Saieta namā pagājušajā sestdienā. Par šo notikumu jau bija plašs stāsts “Malienas Ziņās”, kad mēs solījām par vienu no nominantiem, pensionēto skolotāju no Apes, Apes pensionāru padomes locekli Diānu Liepiņu, kas saņēma Kristāla ābolu nominācijā “Aktīvākais pensionārs”, pastāstīt “Senioru Vēstīs”.

Šai nominācijai novada iedzīvotāji bija arī izvirzījuši Dzintru Račevsku, Veltu Ceski, Laumu Lāci, Maiju Miķeli un Birutu Teteri.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 27.12.2011.

80 gadus un vecāki saņem saldumu paciņas

Otrdiena, decembris 27th, 2011

Alūksnes novada dome bija atvēlējusi gandrīz trīs tūkstošus latu, lai ar saldumu pakām Ziemassvētkos iepriecinātu sirmgalvjus, kam pāri astoņdesmit, un bērnus invalīdus, kā arī tos vecos cilvēkus no novada, kas šobrīd ir sociālās aprūpes centra “Trapene” klienti.

Alūksnes novada domes sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa sacīja, ka katra paciņa ir trīs latu vērtībā un tās iegādātas SIA “ALTA S”. Novada pagastos tās adresātiem nogādājuši sociālie darbinieki un ar transportu nodrošinājušas pārvaldes, bet Alūksnē – pensionāru biedrības “Sudrabs” mikroiecirkņu pārziņi. Viņiem bija jāapmeklē vairāk nekā četri simti adreses, kur dzīvo šie seniori.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 27.12.2011.

Mārkalnes vecākā paaudze ir pateicīga par apciemojumu

Otrdiena, decembris 27th, 2011

Divas dienas pirms Ziemassvētkiem Mārkalnes pagasta pensionāru padomes priekšsēdētāja Anta Driķe un biedrības “Dzīvojam Mārkalnei” valdes loceklis Ingus Berkulis apciemoja pagasta seniorus un daudzbērnu ģimenes, lai tiem radītu prieku, gaidot Ziemas saulgriežus.

Anta Driķe “Malienas Ziņām” pastāstīja, ka pagastā savas dzīves vietas deklarējuši pavisam astoņdesmit pensijas vecuma cilvēki, no kuriem daži gan dzīvojot pie bērniem kaimiņu pagastā vai pilsētā, un četras daudzbērnu ģimenes – Kļaviņi, Trimalnieki, Biezie un Smolovini. Agrāk gan kuplu ģimeņu Mārkalnē bijis daudz vairāk. Pensionāru padomes priekšsēdētāja Anta Driķe pauda prieku, ka vairākums pensionāru joprojām esot saglabājuši optimismu, labprāt pastāstījuši par savu ikdienu, kāds arī par savām likstām. Kāda čakla rokdarbniece šoferim pat uzdāvinājusi vilnas zeķu pāri.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 27.12.2011.

Pašvaldība sveica Mārkalnes pagasta vecāko iedzīvotāju Ženiju Bumburi

Piektdiena, novembris 25th, 2011

Gandrīz vienlaicīgi ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu savu dzimšanas dienu svin arī mārkalniete Ženija Bumbure.

Šoruden viņai apritēja deviņdesmit gadi un vecāko pagasta iedzīvotāju apsveikt bija ieradušies gan Mārkalnes pagasta pārvaldes, gan pensionāru padomes pārstāvji. Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvaldes uzdevumā gaviļnieci sveica un siltu šalli uz tās pleciem uzsedza Mārkalnes tautas nama vadītāja Monika Upeniece, vienaudžu sveicienu nodeva pensionāru padomes priekšsēdētāja Anta Driķe un padomes locekle Olga Semaško. Viešņas novēlēja jubilārei saglabāt možumu un optimismu, kas viņu ir pavadījis visu mūžu.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 26.11.2011.

Latvijas pensionāri testā apliecināja par ieguvumu “Pieslēdzies, Latvija!”

Piektdiena, novembris 25th, 2011

Divas pensionāru grupas Alūksnē un viena Apē, pateicoties abu pilsētu bibliotēku vadībai un darbiniecēm un pensionāru padomju priekšsēdētāju Gitas Tortuzes un Māras Zvejnieces aktīvai rīcībai vasarā, apguva datora lietošanas pirmās iemaņas.

Latvijas dzimšanas dienas priekšvakarā Alūksnes pilsētas bibliotēkas speciālisti un grupa apmācību dalībnieku no Alūksnes novada piedalījās projekta “Pieslēdzies, Latvija!” atraktīvā pasākumā – sacensībā Latviešu Biedrības namā Rīgā. Vairāki kursanti šo ielūgumu uzņēma piesardzīgi, tomēr pietiekami liela grupa drosmīgo senioru no Alūksnes devās uz galvaspilsētu, lai datortestā (tas bija jākārto visiem pasākuma dalībniekiem) apliecinātu iegūtās zināšanas un prasmes apmācību laikā un piedalītos cīņā par kādu no piecpadsmit, ko dāvā “Lattelecom”, datoru laimestu.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 26.11.2011.

Apstiprina LPF darbības programmu

Piektdiena, novembris 25th, 2011

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) 9. Ārkārtas kongresā, kas 21. novembrī notika Latvijas Universitātes Mazajā aulā, ar ievērojamu balsu pārsvaru tika apstiprināta šīs organizācijas darbības programma nākamajiem trijiem gadiem.

Nākamajos trijos gados par tās darbības galveno uzdevumu tika izvirzīta pensionāru interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana LR Saeimā un tās komisijās, Ministru kabinetā, LR ministrijās un to institūcijās.

Daina Siņeļņikova
Vairāk lasiet laikrakstā “Malienas Ziņas” 26.11.2011.

Lasītākie raksti Jaunākie komentāri "MZ" Afiša
  • Laure: Labdien, Es rakstu, lai informētu jūs, ka piedāvājam personīgos ...

  • Laure: Labdien, Es rakstu, lai informētu jūs, ka mēs piedāvājam person...

  • Redakcija: Nē, nav obligāti abonēt visam gadam, periodu varat izvēlēties, be...

  • gunta: jāpasūta visam gadam uzreiz?...

  • Šoferis: Sakiet kā ir ar kvalitāti šīgada asfaltam uz Kolberģi? Tur ''pie...

  • Redakcija: Vai Jums derētu arī elektroniskā versija jeb gribas avīzi drukātā...

No 6. līdz 21. decembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izglītojošā programma “Ottes saldie Ziemassvētki” gan pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem.

18. decembrī 12.00 Pededzes tautas namā rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” – sveču liešanas meistardarbnīca.

19. decembrī 14.00 Alūksnes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā radošā darbnīca “Mana Ziemassvētku eglīte”.

19. decembrī 15.00 Jaunannas Tautas namā Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņu koncerts “Kā pamodināt Ziemassvētku vecīti?”.

Lasīt tālāk »